Frivillige i helse- og omsorgstjenesten får yrkesskadeforsikring

Regjeringen har nå gjort en endring/tilføyelse i et rundskriv for «Forsikringsdekning – yrkesskadeforsikring – for frivillig redningsmannskaper under aksjoner, øvelser og organisert trening».

røde kors.jpg

Bakgrunnen for nytt rundskriv er at forsikringsordningen utvides til å også omfatte oppdrag for å bistå helse- og omsorgstjenesten. 

De uttaler følgende: «For staten er den frivillige innsats i redningstjenesten svært viktig og det er et sentralt ønske om å opprettholde den dugnadsånd som råder blant de frivillige, bidra til videre rekruttering samt beholde gruppenes generelle høye kompetanse og beredskap. For de frivillige som periodevis kan delta i svært krevende aksjoner, er det viktig at de får en økonomisk trygghet og forutsigbarhet ved deltakelse i redningsarbeid og organisert trening. Departementet ønsker å signalisere verdien av denne innsatsen ved at de frivillige får en forsikringsdekning tilsvarende lov om yrkesskadeforsikring.»

Den frivillige redningstjenesten

Utvidelsen omfatter mannskaper som er registrer som medlem i en organisasjon som inngår i den frivillige redningstjenesten. Dette gjelder blant annet organisasjoner som Røde Kors Hjelpeorganisasjon, Norsk folkehjelp Sanitet og tilsvarende organisasjoner.

Yrkesskadedekningen gjelder kun når en bistår helse- og omsorgstjenesten, både kommune- og spesialisthelsetjenesten i alle typer oppdrag. For alle andre typer oppdrag gjelder fortsatt tidligere informasjonsartikkel om forsikring og frivillighet. Andre oppdrag omfattes ikke. Yrkesskadedekningen dekkes via Statens Pensjonskasse.

Hvordan anbefaler vi at dere forholder dere til endringen?

  1. Alle oppdrag knyttet til frivillighet innen helse- og omsorgstjenester bør knyttes opp til en avtale med en organisasjon.
  2. KS har publisert en artikkel «Bistand fra frivillig sektor». Vi anbefaler at dere leser denne.
  3. Be organisasjonen sjekke at de kommer inn under ordningen.
  4. Vær tydelig på at alle personer som deltar i den frivillige innsatsen  være medlem i organisasjonen.

Kontakt oss

Vi Söderberg og Partners jobber nå fra hjemmekontor. 

E-post: offentlig@soderbergpartners.no
Telefon: 73 60 60 50 

  • Håkon Gjeitnes: 908 92 326
  • Janniche Holterman: 959 64 480
  • May Stiklestad: 483 21 002