Forsikring ved frivillighet

Vi får mange spørsmål om forsikring for frivillige som stiller seg til disposisjon i forbindelse med Korona-krisen. Vi må informere ut fra dagens regelverk, da det ikke er kommet noen ekstraordinære tiltak i forhold til dette fra Regjeringen ennå.

frivillig.jpg

Det er kommet nye retningslinjer for Yrkesskadedekning – for frivillige redningsmannskaper i helse- og omsorgstjenesten.

Det er aktuelt med frivillige innenfor mange områder og typer oppgaver. Vi har derfor forsøkt å gruppere informasjonen knyttet til dette.

Frivillige som stiller seg til disposisjon for å gå inn i ordinære arbeidsoppgaver/ stillinger i kommunen

Dette kan f.eks. være helsepersonell, studenter i helsefag/medisin o.l. som stiller som vikarer eller ekstra bemanning.

Vi forutsetter at det er et krav om at kommunen inngår en midlertidig eller tidsbegrenset arbeidsavtale, eventuelt en praksisavtale for studenter, med disse personene. Hvis ikke det er et krav om dette, anbefaler vi på det sterkeste at det benyttes arbeidsavtale for disse personene.

Personene vil da ha samme rettigheter som andre ansatte i kommunen, og kommer inn under kommunes personalforsikringer, og som minimum være omfattet av kommunens yrkesskadeforsikring.

Frivillige som kommunen benytter til andre ekstraoppgaver i kommunens regi 

Dette kan bl.a. være frivillige som benyttes til en kommunal oppgave som skjer i kommunens regi, og hvor kommunen har ansvar for å skaffe personell til oppgaven.

Hvis kommunen ønsker å sikre at disse personene skal omfattes av kommunes yrkesskadeforsikring, må det inngås en arbeidsavtale med personene.

Hvis ikke, må man i utgangspunktet informere om at det er frivillig innsats, og at kommunen IKKE har forsikringsdekning.

Det kan i ettertid, ved et skadetilfelle, vise seg at man likevel har en forsikringsplikt i henhold til Lov om yrkesskade. Kommunens forsikring vil i så fall dekke denne forsikringsplikten.

Andre frivillige som iverksetter ekstra tiltak ut over kommunalt pålagte oppgaver, men i samarbeid/dialog med kommunen

Dette kan bl.a. være bistand til å bringe ut mat og medisiner til personer i karantene og lignende tiltak.

Disse er IKKE omfattet av kommunes forsikringsordninger, og det foreligger per i dag ingen forsikringsplikt i henhold til Lov om yrkesskade. I dagens lovverk er det et spesifikt unntak i en forskrift:

Hovedregelen er altså at:

  • Alle personer med en ansettelsesavtale, praksisavtale, hospiteringsavtale eller lignende er omfattet av forsikringsordningene, som minimum i henhold til Lov om yrkesskade.
  • Frivillige er ikke omfattet av kommunes forsikringsordninger på grunn av unntaket i forskriften ovenfor.

Ekstra ulykkesforsikring

Vi har også mottatt spørsmål om å opprette ekstra ulykkesforsikringer for frivillige. Det er jo en verdi i en slik forsikring i forhold til ulykker, men forsikringen dekker IKKE sykdom.

Sykdom eller dødsfall som følge av Covid-19 blir dermed ikke dekket av en slik forsikring. Forsikringsselskapene har ikke sagt seg villig til å tilby en forsikring som dekker sykdom for frivillige. Vi har derfor ikke noen annen løsning enn å anbefale at det brukes ansettelseskontrakter mv. i de tilfeller hvor man ønsker at frivillige skal dekkes av kommunes forsikringsordning.

Kontakt oss

Vi Söderberg og Partners jobber nå fra hjemmekontor. 

E-post: offentlig@soderbergpartners.no
Telefon: 73 60 60 50 

  • Håkon Gjeitnes: 908 92 326
  • Janniche Holterman: 959 64 480
  • May Stiklestad: 483 21 002