Krav om ansvarsforsikring for uregistrerte kjøretøy

Fra 1. januar 2021 må alle uregistrerte anleggsmaskiner - med en makshastighet over 10 km/t - ha ansvarsforsikring.

hjullaster.jpg

Fra og med 1. januar 2021 blir områdebegrensningen som ligger i Bilansvarsloven borte. Alt av maskiner og utstyr som kan ferdes langs vei er omfattet av endringene, og må nå ha egen ansvarsforsikring. 

Tidligere har disse vært omfattet av virksomhetens bedriftsansvarsforsikring. 

Bilansvaret vil nå altså gjelde for alle kjøretøy som kan ferdes langs vei (som har en makshastighet på over 10 km/t), og ikke kun registreringspliktige kjøretøy. For entreprenører vil dette bety uregistrerte gravemaskiner, dumpere, hjullastere og lignende.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt ved behov for endringer eller om du lurer på noe om dagens dekningsomfang.