Reiseforsikring - tilbake til normalen

Perioden med begrensninger i reiseforsikringenes virksomhetsområde er over og vi er tilbake til normale tilstander.

happy traveler.jpg

Covid-viruset har gitt oss et par turbulente år knyttet til reiseforsikring og dekninger. Det er nå gledelig å kunne melde at perioden med begrensninger i reiseforsikringenes virksomhetsområde er over, og at vi er tilbake til normale tilstander.

Hva betyr det i praksis?

Kort fortalt betyr at det ikke lenger er spesielle koronarestriksjoner som følger forsikringen, men forsikringens normale vilkår som gjelder.

Her er noen kommentarer til dekningsområder som har påvirket forsikringen siden mars 2020:

Reiseråd

Forsikringen dekker avbestilling til land som Utenriksdepartementet har utstedt reiseråd for. En forutsetning er at det ikke var reiseråd for landet ved bestilling av reisen. Det opereres ikke lenger med røde, gule eller grønne land.

Sykdom

Reiser kan avbestilles ihht. vilkårene, dersom det foreligger legeerklæring på sykdom. Dette gjelder også for covid-19. Blir man akutt syk på reise, i land uten reiseråd, dekker forsikringen medisinske kostander som påløper. Dette gjelder også korona-sykdom.

Var du allerede syk ved utreise, eller hadde symptomer på sykdom, anses sykdommen ikke å være uventet og akutt, og forsikringen vil ikke dekke påløpte ekstrautgifter.

Frykt

Forsikringen dekker ikke avbestilling som følge av redsel for å reise eller at arrangementer avlyses dersom det ikke er reiseråd fra UD for landet.

OBS! Kostnader knyttet til karantene

Dersom du på reise blir pålagt å utvide oppholdet, grunnet pålagt kartante fra landets myndigheter, dekker ikke forsikringen slike merkostnader med mindre det foreligger et pålegg fra lege om ikke å reise grunnet sykdom.

Har du spørsmål om din reiseforsikring – ta kontakt med en av våre rådgivere.