Tips i forbindelse med sommerstengning

Det nærmer seg sommerstengning av barnehager, skoler og andre kommunale bygg. Da er det viktig å planlegge godt for å redusere risikoen for uønskede skader og hendelser.

sommerstengt_tomme husker.jpg

Vi i Söderberg & Partners vet at skader og uønskede hendelser like godt kan skje i ferien som ellers i året. Vi ønsker derfor å komme med noen tips som kan være til nyttige i planleggingen. Det er også god skadeforebygging. 

 • Sørg for at noen overtar rollen til de som har ferie, slik at dere fortsatt kan ivareta utleieboliger og beboere, eller følge opp avfallshåndteringen der dere har byggeaktivitet.
 • Ved planlagt byggeaktivitet er det viktig å sørg for at entreprenører og involverte firmaer plasserer søppel vekk fra yttervegg, og de kjenner deres øvrige rutiner.

Brennbart avfall utendørs

 • Ved utendørs oppbevaring skal brennbart avfall, enten det er i eller utenfor en container eller oppbevaringsenhet, plasseres slik at en brann ikke kan spre seg til byggverk. 
 • Plasseringen skal ikke skje under tak/halvtak, vindu eller ventilasjonsåpning.
 • Avstanden til brennbar yttervegg skal være minst 5 meter.
 • Mobile enheter (oppbevaringsenheter) skal låses fast.

Innbrudd og tyveri

 • Lås inn eller plasser PC-er, nettbrett, flatskjermer og annet verdifullt utstyr, slik at det ikke er synlig utenfra.
 • Sjekk at vinduer er helt lukket, dører er låst, og at alarmer er satt på.
 • Ha godkjente sikkerhetslåser i ytterdørene. Da tar det lengre tid å bryte seg inn.
 • Videoovervåking virker preventivt, også mot hærverk og tagging.
 • Oppbevar spesielt verdifullt utstyr i sikkerhetsskap, eller i rom uten vinduer og med godkjent lås.

Hvem har ansvaret?

Det er viktig funksjoner som må opprettholdes også under ferieavvikling:

 • Hvem får stengt stoppekrana hvis vannet flommer?
 • Hvem har ansvar for å sjekke rømningsveier og branndører?
 • Har vi rutiner for å sjekke bygg som ikke er i drift?
 • Hvem følger opp utleieboliger og beboere?
 • Hvem har ansvaret for å kontakte forsikringsselskapet dersom det er nødvendig?
 • Hvem har ansvaret hvis en storskade inntreffer?
 • Har organisasjonen fått vite hvem som har overtatt de ulike ansvarsområdene?

Lykke til med ferieavviklingen og god sommer!