Pensjonssparing fra første krone

Nå blir det endring i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som vil påvirke alle virksomheter som fra før ikke har dekket inn pensjonsopptjening fra første krone.

pensjonister på sykkel.jpg

Myndighetene ligger ikke på latsiden når det gjelder pensjonsarbeidet og endringer til eksisterende lovgivning.

Startskuddet har akkurat gått for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK), en pensjonsreform som gir betydelige endringer for ansatte i norske virksomheter med innskuddspensjon.

I tillegg kommer nå meldingen om at Stortinget er enige om å gjøre pensjonsopptjening fra første krone obligatorisk. Det vil si at dagens frivillige sparenivå opp til 1G (124 028), må dekkes med sparing. Det er foreslått at endringen skal fases inn fra 2023.

Arbeidet så langt

Det har vært nedsatt en egen arbeidsgruppe som har sett på saken. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Finansdepartementet 10. desember 2020, hvor de utredet konsekvensene med en innfasing av obligatorisk sparesats mellom 1,6% og 2% for all lønn opp til 12G (1 488 336).

Satsen på 1,6% anses å være kostnadsnøytralt ifht. dagens lovpålagte minimumsnivå på 2% fra 1-12G. Utvalgets rapport er sendt på høring med frist 19. mars. Dette betyr at innholdet ikke er fastsatt, men at det kan antas at en endelig beslutning vil ligge i det vurderte utfallsrommet fra 1,6% til 2%.

Den endelige beslutningen vil påvirke alle virksomheter som ikke har dekket inn pensjonsopptjening fra første krone. Det vil være flere utfallsrom for disse virksomhetene, fra det kostandsnøytrale til en økning i pensjonskostnader og pensjonsytelsen til ansatte.

Har virksomheten allerede pensjonssparing fra første krone vil endringen ikke få noen konsekvenser.

Mer informasjon

Söderberg & Partners bistår deg med nyttig informasjon knyttet til dine forsikrings- og pensjonsavtaler. Du finner tilenhver tid oppdatert informasjon her på denne websiden under Nyttig lesing

Finanscaféen

Ansatte hos våre bedriftskunder kan kontakte Finanscaféen for spørsmål om personforsikring og pensjon:

finanscafe@soderbergpartners.no eller telefon 67 83 83 00 (8-16).