Pensjonsrapportering via A-meldingen

Skatteetaten har besluttet at arbeidsgivere i privat sektor - fra januar 2021 - skal benytte A-meldingen til å rapportere hvilken pensjonsinnretning man benytter.

a-ordningen.jpg

Forsikringsselskapene har i en tid utredet muligheten for å benytte A-melding til rapporetring av pensjonsgrunnlag fra arbeidsgiver til pensjonsinnretning. Dette arbeidet har kommet langt, og er allerede i test hos enkelte av pensjonsleverandørene.

Alt på ett sted

I praksis betyr dette at man som arbeidsgiver kan foreta lønnsrapportering én gang, ett sted. Dette vil være tidsbesparende og forhåpentligvis sikre bedre datakvalitet over tid.

Løsningen vil bygges slik at forsikringsselskapet, i sitt system, setter opp hvilke lønnarter som skal være pensjonsgivende, for så å hente disse ut fra A-meldingen. For de fleste virksomheter vil dette fungere greit. For noen, med et mer avansert lønnsbilde med mange typer lønnsarter, kan det bli mer komplisert, og kreve mer tid for å tilrettelegge for pensjonsrapportering.

Frivillig løsning

Pensjonrapportering via A-meldingen vil i startfasen være en frivillig løsning, som vi over tid håper kan bli en effektiviserende bransjestandard.

Bransjen jobber nå med utviklingen av rapporteringskonseptet, og vil rulle det ut etter hvert som det er teknisk mulig.