Innskuddsgrensen for individuell pensjonssparing (IPS) reduseres

Maksimal innbetaling til individuell pensjonssparing reduseres med 62,5 %, fra kr 40 000 til kr 15 000.

redusert ips.jpg

I tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022 fra Støre-regjeringen ligger forslag om endret innskuddsgrense for individuell pensjonssparing. Forslaget innebærer at maksimalt fradrag for innbetaling til individuell pensjonssparing reduseres med 62,5 %, fra kr 40 000 til kr 15 000.

I begrunnelsen for reduseringen viser regjeringen til at de som tidligere har spart mest i denne ordningen, er høyinntektsgrupper. Pensjonsreformen for 17 år siden bygger på tre pilarer; Folketrygden, tjenestepensjon og privat pensjonssparing. Da ny skattefavorisert IPS ble innført i 2017, var rasjonale at man ønsket gode rammevilkår for langsiktig pensjonssparing. Dette med bakgrunn i at mye av ansvaret ved ny reform havnet hos individet.

Om du har startet eller vurderer denne spareformen, er det viktig å merke seg denne endringen i rammebetingelser.

Les mer

Les hva Söderberg & Partners Wealth Management skriver om denne, og øvrige foreslåtte endringer, i statsbudsjettet: