Er markedene i ferd med å normalisere seg og hva kan vi som pensjonssparere lære av Covid-19?

Covid-19-viruset har begynt å miste kraften og vi forventer at økonomien sakte, men sikkert ville normalisere seg igjen.

markedsutvikling mai2020.jpg

Siden 13. mars har myndigheter og sentralbanker verden rundt tilført økonomisk stimuli, for å stabilisere den globale økonomien, i en skala vi aldri har sett før. Det vil på sikt, når pandemiens utfordringer dempes, sørge for at vi enklere kan komme tilbake til normal aktivitet i økonomien. Vi er i ferd med å se denne utviklingen ved at den økonomiske og samfunnsmessige aktiviteten er i ferd med å ta seg opp igjen. Regjering og helsemyndigheter i flere land gjenåpner i stadig større grad samfunnet igjen.

Det er større positivitet i markedene, og etter å ha falt kraftig i mars, har både aksje- og rentemarkedene hentet seg mye inn i april. Fokuset er nå på hvilke land som har nådd smittetoppen, og hvordan økonomiene forsiktig skal starte opp igjen. Farten på gjeninnhentingen i økonomien er vanskelig å si noe om og vil variere mellom landene, men at det er masse positivitet å spore er viktig å ta med seg.

April var en eneste stor opptur i de globale aksjemarkedene, og spesielt amerikanske aksjer gjorde det bra. Her hjemme har hovedindeksen på Oslo Børs hentet inn mye av det tapte, og er siden bunnen 13. mars, opp 20 prosent. Usikkerheten rundt spredning av korona-viruset Covid-19 har blitt lavere, og markedsvolatiliteten har falt.

Når det er sagt, er det viktig å understreke at de realøkonomiske konsekvensene av omfattende tiltak for å hindre virusspredning fortsatt er enorme, men man har fått mer erfaring rundt hva som skal til for å håndtere virussituasjonen.

Spørsmålet er hva vi som pensjonssparere kan lære av Covid-19, som går inn i historien som enda en hendelse med store markedsfall.

Tenk langsiktig

Frykten som oppstår i perioder med markedsfall bør ikke drive investeringsbeslutninger, på samme måte som grådighet ikke bør drive dem i oppgangsperioder. En investeringsstrategi bør settes sammen med tanke på dine langsiktige mål og behov, kalibrert av din vilje og evne til å ta risiko. Kortsiktige bevegelser i markedet, selv så store og raske fall som vi har erfart de siste ukene, bør ikke endre din langsiktige strategi. Husk at pensjonssparing er penger med lang forvaltningshorisont for de aller fleste, at målet er langsiktig, og at strategien derfor bør reflekteres i dette.

Vi står derfor for vår anbefaling om å være tro mot den pensjonsprofil og investeringsstrategi du har. De fleste bør som en hovedregel ha mye aksjer i pensjonssparingen sin, da dette er den aktivaklassen som over tid gir best avkastning, og dermed også størst mulig pensjonsbeholdning.

Vi har helt sikkert ikke sett den siste perioden med store korreksjoner, resesjon og enorme markedsfall. Som pensjonssparer med langsiktig sparehorisont vil historien gjenta seg. Da kan det være greit å ta med seg at også under Covid-19, som vi fortsatt står oppe i, og helt sikkert ikke er ferdig med på en stund, er det lys i tunellen. Det har april og mai gitt svaret på, markedene er i ferd med å hente inn igjen det tapte.

Pensjonsvettregler

Våre 6 pensjonsvettregler som vi skrev en egen artikkel på i mars, gjelder nå, i morgen og i fremtiden. Det skader ikke å gjenta disse😊

Lykke til videre med pensjonssparingen og ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål!