S&Ps pensjonsvettregler

Her oppsummerer vi gjennom ulike regler hvordan du bør agere, og navigere i dette vanskelige terrenget vi nå er midt oppe i preget av uro, frykt og usikkerhet.

pensjonsvettregler.jpg

1. Unngå panikk.

De fleste med innskuddspensjon er som oftest tjent med å sitte helt i ro, og la slike stormer som dette passere. Markedsfall kan inntreffe, og er noe alle pensjonssparere må være forberedt på å takle.

Når man har et langsiktig perspektiv, er det ikke rasjonelt å gjøre endringer basert på kortsiktige markedsbevegelser. Mislykkede forsøk på å selge på vei ned og kjøpe på bunn med andre ord endre risikoprofilen i pensjonssparingen er hovedgrunnen til at pensjonssparere ikke klarer å oppnå markedsavkastning.

Gitt hastigheten på markedsbevegelsene og fortsatt mye usikkerhet, er det vår anbefaling å motstå fristelsen til å prøve å «time» markedet. Med mindre det er noe som har endret seg i din økonomiske situasjon, vil det være fornuftig å holde seg til din investeringsstrategi, altså din valgte risikoprofil

Husk at:

Pensjonssparing er langsiktig sparing og forvaltning av kapital med veldig lang tidshorisont. Markedene korrigerer med jevne mellomrom, men etter en korreksjon eller økonomisk resesjon, henter stort sett alltid markedene seg inn igjen. 

2. Vær tro mot strategien, altså den risikoprofilen du har valgt på din innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver.

Blir du nå bekymret for egne pensjonspenger – sitt stille i båten!

Situasjonen vi når står oppe i med Covid-19 (corona) virus og oljeprisfsll har skapt store svingninger i finansmarkedene, og det er vanskelig å få oversikt. Vårt klare råd er å være tro mot sparestrategien din. Pensjonssparing handler om langsiktighet. Endrer du den langsiktige sparingen din nå som følge av brå markedsbevegelser, kan det gå utover den langsiktige avkastningen din. Vårt råd er derfor – sitt stille i båten og vent på at vinden snur. 

Husk at:

Aksjer er den aktivaklassen som over tid gir best avkastning, ikke glem det!

3. Det er alltid lurt å ha et bevisst forhold til risiko.

Det er viktig å tenke på når avisoverskriftene stort sett fokuserer på negative nyheter og gir spalteplass til de som roper høyest. Har man en lav risikoprofil, så er andelen aksjer i porteføljen begrenset. Har man en høy andel aksjer, er man investert i et bredt utvalg av globale aksjer. Uansett kan ikke bevegelsene i porteføljen sammenlignes med svingningene på Oslo Børs.

Det man derimot må finne svaret på (om man ikke allerede har det) er hvor mye man ønsker å være eksponert i markedet over tid gjennom å definere sin risikoprofil. Dette er en øvelse som bør gjøres uavhengig av hvordan finansmarkedene beveger seg fra en dag til en annen.

4. Unngå markedstiming og timing av spareprofiler.

Selv om det er vanskelig å se porteføljen falle i verdi, så må man ikke gi etter for følelsen av å måtte gjøre noe. Den største feilen mange langsiktige investorer gjør er å endre profil midt i et fall i et forsøk på å beskytte porteføljen til markedet har roet seg, for deretter å ikke komme seg tilbake i anbefalt portefølje før det er for sent. Vi mener prinsipielt at det er svært vanskelig å time markedet, noe som vil være enda vanskeligere, og potensielt mer ødeleggende for langsiktige investeringsmål, å forsøke å time markedet i turbulente perioder.

5. Rebalansering har stor verdi i tider hvor markedene faller, det er ivaretatt i den spareprofilen du har valgt.

Rebalansering handler om er å endre porteføljesammensetningen tilbake til deres strategiske vekter når markedsbevegelser bringer dem i ubalanse. Det vil si at forvalterne kjøper seg opp i aktiva som har falt mest i verdi, som i disse dager er aksjer.

Perioder med markedsfall kan føre til at fordelingen i en portefølje avviker fra strategien, og dersom avvikene er store nok vil det føre til en rebalansering. Dette blir allerede ivaretatt i pensjonsprofilene. Det sikrer god risikostyring og disiplin, uten at følelser påvirker beslutninger som må tas.

Rebalansering gjøres for å styre risikoen og ivareta den opprinnelige strategien, ikke for å forutse markedets retning fremover. Når det er sagt så kan rebalansering bidra til å utnytte svingningene i markedet på en effektiv måte.

Fordelen med rebalansering

Det er to viktige årsaker til at profesjonelle investorer og forvaltere velger å bruke rebalansering som et viktig verktøy i porteføljekonstruksjonen. Den første, og mest åpenbare, er risikostyring. Ved at man rebalanserer vil man hindre posisjoner å vokse, og sikrer dermed en diversifisering. Et kombinasjonsfond har valgt en viss aktivaallokering, ved å rebalansere regelmessig sikrer man at fondet har den eksponering man ønsker. Vi kan tenke oss et kombinasjonsfond som ikke rebalanserer, da vil aksjeandelen gradvis øke etter hvert som aksjer har bedre avkastning enn renter. Over tid vil man bevege seg langt unna den opprinnelige aktivaallokeringen. Derfor har kombinasjonsfond som regel grenser for hvor mye man tillater at de ulike aktivaklasser sklir fra den opprinnelige fordelingen mellom aktivaklassene. Man rebalanserer når disse grensene nås.

Det andre motivet for å rebalansere er at det bedrer den forventede avkastningen. Logikken er enkel, man selger verdipapirer som har steget og kjøper verdipapirer som har falt. Man sikrer gevinster. Ulike studier og simuleringer viser at porteføljer med rebalansering stort sett har høyere avkastning med lavere risiko enn porteføljer hvor man ikke rebalanserer.

6. Pensjonssparing gjennom arbeidsgiver kan karakteriseres som en månedlig spareavtale. Månedlige spareavtaler har en risikoeliminerende effekt.

Pensjonssparing gjennom arbeidsgiver kan sees på som en månedlig spareavtale, der det kjøpes andeler ved månedlige innskudd. Hver gang du får lønn kjøpes det andeler. Det betyr en diversifiserende effekt eller en spredning av risiko fordi det kjøpes andeler på ulike tidspunkt. Da drar man nytten av kjøp av andeler både på topper og bunner som gir en risikoeliminerende effekt. 

Diversifisering er den beste beskyttelsen

Prosessen som brukes for å sette sammen pensjonsporteføljer er fokusert på å unngå konsentrerte veddemål. Diversifisering på tvers av blant annet geografi, stilfaktor, sektor, valuta og aktivaklasser sikrer at du som pensjonssparer er eksponert mot et variert utvalg av verdipapirer og har en god spredning av ulike risikofaktorer i sine porteføljer. Uavhengig av vekting mot aksjemarkedet, er diversifisering det viktigste virkemiddelet for å sikre god langsiktig risikojustert avkastning i henhold til din risikoprofil.

I tillegg er det i de fleste pensjonsprofiler en nedtrappingsmekanisme som sørger for at aksjeandelen tilpasses din alder. Med andre ord vil sammensetningen av renter og aksjer endre seg i forhold til din alder og hvor lenge det er igjen til du skal gå av med pensjon og ta ut disse pengene. Det er også med på å begrense risikoen i profilene. 

7. Kollektiv dugnad

Helsemyndigheten oppfordrer nå alle til en kollektiv dugnadsinnsats for å begrense utviklingen av smitte.

Det betyr at vi bør holde avstand eller holde oss hjemme om vi kan. Vår oppfordring til deg gjelder også pensjonsprofilen din, hold avstand, hold deg unna, ikke gjør forhastede eller irrasjonelle valg

8. Våre verdier Modig, Banebrytende, Ansvarsfull og Imøtekommende står sentralt i vårt daglige arbeid.

I denne vanskelige situasjonen gjelder dette mere enn noen gang!  Ta kontakt med oss om du lurer på noe, som din forsikringsmegler er vi her for deg om du skulle ha spørsmål!

9. Vi er her for alle våre kunders ansatte.

Gjør oss en tjeneste ved å distribuere kontaktinformasjon til deres megler så ansatte som har spørsmål knyttet til pensjon og forvaltning tar kontakt med oss om ønskelig.