Innføringen av egen pensjonskonto nærmer seg

Den største pensjonsreformen siden 2011, da folketrygden ble endret, nærmer seg med stormskritt. Egen Pensjonskonto (EPK) innføres fra februar 2021 og gjelder alle ansatte i virksomheter hvor arbeidsgiver tilbyr innskuddspensjon.

februar.jpg

EPK vil omfatte den aktive pensjonssparingen fra dagens arbeidsgiver, samt innskuddsbasert pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsgiver(e), såkalte Pensjonskapitalbevis (PKB). Med EPK samles nå alle disse PKBene på ett sted, hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. 

Flere valgmuligheter

EPK vil føre til lavere kostnader ifm tidligere pensjonsopptjening, noe som igjen gir mer i pensjon. Du vil også få flere alternativer når det kommer til forvaltning av pensjonsmidlene dine, både hos arbeidsgiver og gjennom andre selvvalgte løsninger.

Det vil garantert komme flere nye aktører i markedet som kan forvalte pensjonsmidler. Dette gir økt konkurranse og lavere priser over tid.

Fra 1. februar kan du gjøre dine aktive investeringsvalg i norskpensjon.no

EPK har kommet for å bli

Akkurat nå, før det hele braker løs, kan det være vanskelig å få full oversikt over fremtidige kostnader, tjenesteleveranser, forvaltningsstrategi og forventet avkastning fra de ulike aktørene.

Dersom du ikke foretar et aktivt valg nå, vil din(e) PKB(er) som nevnt automatisk bli flyttet til nåværende arbeidsgivers pensjonsordning. Egen pensjonskonto har kommet for å bli, og vil følge deg til pensjonsalder. Det vil til enhver tid være mulig å foreta egne valg, og det kan være fornuftig å vente til markedet har roet seg litt etter den første hektiske oppstartsperioden.