Egen pensjonskonto - fristen nærmer seg

Fristen for å ta eget valg nærmer seg med stormskritt – fra 1. mai går Egen Pensjonskonto over i en ny fase. Da starter den store masseflyttingen av opptjent pensjonskapital (PKB) fra innskuddsordninger hos tidligere arbeidsgiver(e).

epk - fristen nærmer seg.jpg

Har du ikke foretatt deg noe før dette, vil pensjonskapitalen automatisk flyttes til arbeidsgivers pensjonsordning, og være «låst» for endringer i flytteperioden. Akkurat når kapitalen blir flyttet vet vi ikke, men myndighetene har bestemt at alle transaksjoner skal være gjennomført i løpet av 2021.

Dine valg må gjøres i norskpensjon.no før 1. mai. Se gjerne vår veiledningsfilm om du lurer på fremgangsmåten. Har du spørsmål anbefaler vi å ta kontakt med vårt veiledningssenter, S&P Finanscafé.

Hva kan du gjøre nå på tampen av valgperioden?

Det er i utgangspunktet 4 ulike handlinger du kan gjennomføre frem til og med 30. april:

  1. Ikke gjøre noe – kapitalen blir med på masseflyttingen til arbeidsgivers pensjonsleverandør. 
  2. Flytte nå – dersom du har bestemt deg for å flytte kapitalen til arbeidsgivers pensjonsordning, kan det være smart å gjøre dette som et aktivt valg. Kapitalen vil da bli flyttet raskere enn om du ikke foretar deg noe, ref. punkt 1, og du vil raskere få redusert kostnadene på din(e) PKB(er). Dette vil gi mer til pensjon. Velg «samle nå» i norskpensjon.no. 
  3. Reservere deg – dersom du ikke ønsker at din(e) PKB(er) skal flyttes, men bli værende der de er, må du gjøre et aktivt valg om dette. Velg «reservert» i norskpensjon.no.
  4. Selvvalgt leverandør – dersom du ønsker å benytte en annen leverandør enn arbeidsgivers forsikringsselskap, må du ta et aktivt valg og be den selvvalgte leverandøren overføre kapitalen til seg. Velg «reservert» i norskpensjon.no.

Ved å samle alle dine PKBer i arbeidsgivers pensjonsavtale (alternativ 1 eller 2) vil du normalt sett få lavere kostnader, siden du slipper å betale for administrasjon, og får arbeidsgivers fremforhandlete lave sats på forvaltning av de ulike PKBer. Disse sparte pengene går da i stedet inn på pensjonskontoen din til pensjonssparing. Ønsker du ulik spareprofil på PKB og aktiv pensjonsavtale, må du reservere deg mot flytting/samling (alternativ 3 eller 4).

Ved sammenslåing vil all kapital få samme spareprofil, og vi gjør oppmerksom på at flytting ikke kan reverseres. Vi tror likevel at de aller fleste er best tjent med en sammenslåing. Du kan selvsagt flytte disse (samlet) til en selvvalgt leverandør på et senere tidspunkt.

Dersom du er ute etter en selvvalgt leverandør, har Söderberg & Partners etablert et alternativ i markedet gjennom S&P Pensjonsrådgivning. Her har vi benyttet kompetansen til Söderberg & Partners Wealth Management (tidligere Forvaltningshuset) for å sette opp solide spareprofiler med dokumentert god avkastning.

Mer informasjon om dette finner du her

Ta kontakt for rådgivning og bistand.

S&P Finanscafé

Ansatte hos våre kunder kan benytte vårt veiledningssenter, S&P Finanscafé, for å få hjelp i valgene rundt pensjon, EPK og personalforsikringer. Veiledningen er kostnadsfri for den ansatte.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål: 

Telefon: 67 83 83 00
Epost: finanscafe@soderbergpartners.no