Webinar: EPK - en ny verden av muligheter

EPK har kommet for å bli, og skal følge deg i ditt yrkesaktive liv fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Selv om målet er forenkling, gir EPK deg flere valgmuligheter rundt egen pensjon, noe som også øker kompleksiteten.

epk_071020.jpg

Valgmulighetene du nå får kan du benytte når som helst i fremtiden, så det er viktig å sette seg godt inn i dine nye muligheter for å påvirke pensjonssparingen. Det er du selv som har hovedansvaret for forvaltningen av din pensjonskapital. Dine valg er viktige for din fremtidige pensjonsinntekt.

Sjekk ut vårt webinar med tips og råd om hva du bør gjøre og hvor du kan finne informasjon om din sparing og valgmulighetene du nå har!