Webinar: EPK - forventning og forberedelse

Söderberg og Partners andre webinar om Egen Pensjonskonto retter seg til deg som eier eller driver en bedrift som har innskuddspensjonsordning for deres ansatte, og som bruker oss til betjeningen av denne.

epk_071020.jpg

Noen har sikkert rukket å lese igjennom informasjonsskrivene vi lager månedlig til både dere og deres ansatte. Vi håper dere er fornøyde med disse.

Vi antar at dere får ganske så mye informasjon rundt Egen Pensjonskonto for tiden. Det er i grunnen ikke til å unngå når så mange mennesker, og milliarder kroner, blir berørt av en lovendring. Vår rolle i dette er ikke å bare være enda en informasjonskilde, vi forsøker å være den nøytrale informasjonskanalen dere forventer at vi skal være.

Tema i webinaret er status for arbeidet med Egen Pensjonskonto og vi håper webinaret vil gjøre det lettere for dere å besvare spørsmål fra de ansatte.

Se webinaret her: