Yrkesskadeerstatning ved koronasmitte

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i folketrygden, slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter.

yrkesskadeerstatning.jpg

Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

– Helsepersonell står i førsterekke i bekjempelsen av koronasmitten. De gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet vårt, og utsetttes samtidig for mer smitte enn de fleste andre. Nå endres reglene, slik at helsepersonell som smittes på jobb dekkes av yrkesskadeforsikringen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.