Høsten er tiden for mye nedbør og tette sluk

Manglende tilsyn og vedlikehold kan resultere i avslag på erstatning fra forsikringsselskapene.

mann rensker sluk ved takrenne.jpg

Store mengder løv og nedfall tetter sluk på tak og avløp. Dette samler seg over tid, og oppdages ikke uten at det gjennomføres tilsyn. Støv, pollen, blader og kongler samler seg, og dette må fjernes jevnlig. For å unngå vannskader på tak og avløp, er høsten rett tid for å renske slukene og foreta generelt vedlikehold av taket.

Manglende tilsyn og vedlikehold kan resultere i avslag på erstatning fra forsikringsselskapene.