Forsikring og naturkatastrofer

Norsk Naturskadepool sikrer dekning mot naturskader. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade.

tre på tak.jpg

Med naturskade forstås skade på bygning eller innbo som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Naturskadepremien er 0,07 promille av brannforsikringssummen (gjelder ikke bil eller båt), og forsikringsselskapene krever inn premie og foretar erstatningsoppgjør.

Gjerdrum

Etter hendelsen i Gjerdrum i romjulen, vil bygninger som er tatt av skredet, og bygninger som er ubeboelige som følge av skredet, være omfattet av forsikringen. Forsikringsselskapene må deretter følge myndighetenes anbefalinger i forhold til hvilke bygninger som er trygge å flytte tilbake til. De som er evakuert, vil få erstattet leie av tilsvarende bolig fra sitt forsikringsselskap.

Har du spørsmål om forsikring ved naturskade?
Te kontakt med din rådgiver hos oss, så hjelper vi deg.