Pensjon og permitterte – ny lovregulert mulighet for arbeidsgiver

Regjeringen har besluttet en ny midlertidig løsning for håndtering av permitterte i pensjonsordningen.

pensjon og permitterte.jpg

Den nye løsningen er ikke i henhold til «lov om innskuddspensjon» eller «lov om foretakspensjon», men er en midlertidig spesialløsning foreløpig gyldig i 6 måneder fra lovens vedtaksdato. Varigheten av det midlertidige tiltaket kan forlenges. Når perioden opphører vil de normale regler ihht. inngått forsikringsavtale gjelde.

Vedtaket innebærer at det gis mulighet for at permitterte kan bli stående i pensjonsavtalen uten at det beregnes innskudds- eller risikopremie for medlemmet. Arbeidsgiver vil kun betale administrasjons- og forvaltningskostnader. Dette betyr vesentlig reduserte kostnader for arbeidsgiver.

Medlemmet vil i tillegg få tilbud om fortsettelsesforsikring for selv å opprettholde risikopensjonen (primært uførepensjon) basert på inntektsnivået før permitteringen. Det er også viktig for den ansatte å slippe utmelding, utstedelse av pensjonskapitalbevis (PKB) og nyinnmelding når permisjonstiden er over. 

De øvrige alternativene for permitterte ansatte er følgende: 

  1. Forbli i avtalen med innskudd og risikopensjon basert på lønns- og ansettelsesforholdene før permitteringen
  2. Utmelding av avtalen og utstedelse av pensjonskapitalbevis (PKB)
  3. Forbli i avtalen uten innskudd men med risikopensjon basert på lønns- og ansettelsesforholdene før permitteringen

Regjeringens siste midlertidige løsning kan være krevende for forsikringsselskapene å løse da deres systemer ikke er tilrettelagt for løsninger som ikke er ihht. de ordinære lovpålagte løsningene. Det er nødvendigvis ikke slik at alle pensjonsleverandørene vil klare å levere den midlertidige løsningen. 

Dersom den midlertidige løsningen ønskes er det viktig at man tar kontakt med kundeansvarlig hos Söderberg & Partners.