Siste nytt fra finansmarkedet

Markedet har styrket seg betydelig siden midten av mars, og utviklingen underbygger sånn sett vår anbefaling om å holde seg til den langsiktige sparestrategien man har valgt.

finansmarkedet.jpg

Situasjonen knyttet til COVID-19 utvikler seg for hver eneste dag, og bildet vil fortsette å endre seg fremover. Vi ønsker å følge opp artikkelen fra mars, med en liten oppdatering av det vi har sett i markedene den siste måneden, som underbygger vår anbefaling for den langsiktige pensjonssparer.

Sist stilte vi spørsmålet:

  • Vil markedsfallet fortsette fremover, og når vil markedet snu?

Som vi skrev, kan verken vi eller noen andre gi et godt svar på dette. Rett og slett fordi vi ikke vet.

Når det er sagt, er det viktig å huske at på sikt, vil Covid-19-viruset miste den kraften det har nå. Vi forventer da at økonomien sakte, men sikkert vil normalisere seg igjen, men akkurat når det skjer, er vanskelig å spå. Det er viktig å understreke at myndigheter og sentralbanker verden rundt tilfører økonomisk stimuli, for å stabilisere den globale økonomien, i en skala vi aldri har sett før. Det vil på sikt, når pandemiens utfordringer dempes, sørge for at vi enklere kan komme tilbake til normal aktivitet i økonomien.

Frykt og usikkerhet, som vi ofte forbinder med markedsmessig støy, vil fortsette å prege både nyhetsbildet og finansmarkedene fremover. Det vil føre til daglige fall og påfølgende rekyler over de neste ukene og månedene.

Ser vi på grafen for Oslo Børs den siste måneden (under) er utviklingen svært positiv. Markedet har styrket seg betydelig siden 16. mars. Dette forsterker poenget om viktigheten av å ikke gjøre forhastede og irrasjonelle valg knyttet til din pensjonssparing og annen fri sparing, også i perioder med markedsuro.

Det å time markedene er en tilnærmet umulig øvelse, og gjør at den langsiktige investor kan gå glipp av betydelig avkastning ved å prøve å gå ut og inn av markedet. Selv i perioder med store markedsfall, slik vi opplever i disse dager, vil det også være dager hvor markedene er positive, og disse dagene vil du som langsiktig pensjonssparer gjerne ha med deg.

Vi står derfor for vår anbefaling om å være tro mot den pensjonsprofil og investeringsstrategi du har. De fleste bør som en hovedregel ha mye aksjer i pensjonssparingen sin, da dette er den aktivaklassen som over tid gir best avkastning, og dermed også størst mulig pensjonsbeholdning.

Oslo børs mars-april 2020:

sparing1.jpg

Grafene under viser hva en langsiktig pensjonssparer kan forvente seg etter perioder med store markedsfall. Den ene viser utviklingen i globale aksjer, den andre utviklingen i norske aksjer. Felles for begge er betydelig vekst etter perioder med store negative bevegelser. Det er alltid vanskelig å forutse når bunnen er nådd og vi kan fremdeles oppleve betydelige markedsfall i tiden fremover.

Historien forteller oss gang etter gang at markedene henter seg inn igjen og at vi får flere år med betydelig oppgang etter en krise. Dette vil mest sannsynlig også skje denne gangen når vi etter hvert får kontroll over situasjonen med Korona, og den økonomiske aktiviteten tar seg opp igjen.

Globale aksjer 1998-2020 vs Oslo børs 1994-2014:

sparing2.jpg
sparing3.jpg

Vær tro mot strategien du har valgt

Avslutningsvis vil vi anbefale at du er tro mot den langsiktige strategi du har besluttet for din pensjonssparing eller sparing av fri kapital. Det er ingen annen aktivaklasse som over tid gir like god avkastning som aksjer, men det krever at du har en lang nok tidshorisont til å tåle markedsfallene vi ser i disse dager og helt sikkert vil se igjen.