Nytt Grunnbeløp (G) fra 1. mai 2021

Grunnbeløpet i folketrygden øker med 4,98 prosent fra kr 101 351 til kr 106 399 fra 1. mai 2021. Etter årets trygdeoppgjør blir pensjoner under utbetaling regulert høyere enn antatt lønnsvekst. Reguleringen av G får også betydning for forsikringene.

G-reguleringjpg.jpg

Personalforsikring

De fleste personalforsikringer har forsikringssum fastsatt i antall G. Høyere forsikringssum gir tilsvarende premievekst.  

Pensjon

Ny G påvirker følgende terskelverdier i innskuddspensjon:

  • 1G endres fra kr 101 351 til kr 106 399
  • 7,1G endres fra kr 719 592 til kr 755 433
  • 12G endres fra 1 216 212 til kr 1 276 788

For de fleste virksomheter betyr dette litt lavere pensjonskostnad, ved at lønnsområdet opp til 7,1 G øker med 4,98%, noe som er høyere enn de generelle lønnsreguleringer i næringslivet. 

Dette betyr at en større del av den totale lønnsmassen blir liggende innenfor 7,1 G - hvor de fleste virksomheter har lavere sats enn for de med lønn over 7,1 G.