Til deg som har innskuddspensjon gjennom jobben

Egen pensjonskonto gir flere valgmuligheter rundt egen pensjon, men øker også kompleksiteten. Gjennom personlig rådgivning kan du få et helhetsbilde og et godt grunnlag for å gjøre de riktige valgene.

ungt par legger penger på sparebøsse.jpg

Egen pensjonskonto gjør at arbeidstakere med innskuddspensjon står ovenfor viktige valg rundt egen pensjon. Med nytt regelverk kan du nå selv velge hvor og hvordan pensjonen din skal spares og forvaltes.

Söderberg & Partners' generelle oppfordring rundt pensjon, er å sette deg inn i egen situasjon og skaffe oversikt. Med egen pensjonskonto blir nå valgmulighetene flere, men med det følger også kompleksitet:

  • Hvilken pensjonsordning har jeg?
  • Hvordan er den forvaltet?
  • Hvilke alternativer finnes?
  • Har jeg nedtrapping av aksjeandel i min sparing, som vil kunne påvirke det jeg skal leve av som pensjonist?
  • Hvilke alternativer er best for min situasjon?
  • Hvordan kan jeg optimalisere min pensjonssparing som gjør at forventet pensjon blir høyere?

Personlig pensjonsrådgivning som ivaretar dine behov

Gjennom vårt rådgivningskonsept er vi opptatt av å se hele bildet. I samarbeid med deg, utarbeider vi derfor en langsiktig pensjonsplan, bistår med gjennomføring av planen, oppfølging og tilpasninger.

Ofte vurderes bare risikoen i pensjonsopptjeningen gjennom arbeidsgiver, uten å ta hensyn til den garanterte ytelsen fra Folketrygden og andre opptjente pensjonsrettigheter. I tillegg har mange i dag automatisk nedtrapping av aksjeandel i sin sparing ved en gitt alder. Dette kan medføre at risikobildet over tid blir feil og at du med det kan gå glipp av betydelig avkastning som påvirker utbetalt pensjon.

Sammen finner vi riktig risiko over tid, basert på hele din pensjonsopptjening og hensyntar alle elementene som påvirker det du skal leve av som pensjonist.

Vårt rådgivningskonsept handler om å ivareta dine personlige interesser knyttet til pensjon og pensjonssparing. Vi tar utgangspunkt i din situasjon, og går gjennom en strukturert arbeidsprosess hvor vi sammen legger en langsiktig plan for dine mål knyttet til din pensjon. Videre følger vi opp planen gjennom din yrkesaktive karriere, og legger til rette for at du når de målene som er satt.

Hos oss får du din egne personlige rådgiver som kjenner din situasjon, er tilgjengelig når du trenger det og følger deg opp ved behov!

Ønsker du mer informasjon om hvordan du selv kan forvalte din fremtidige pensjon? Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning står klare til å hjelpe deg med gode råd og riktige valg. 

Kontakt gjerne en av våre rådgivere direkte!