Christian Carlem leder Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning

Selskapet er vårt nye satsningsområde som skal tilføre ytterligere verdi til ansatte hos våre bedrifts- og foreningskunder. Vi har spurt han litt om det nye konseptet vi gleder oss til å rulle ut til våre kunder til høsten og hva han tenker om egen pensjonskonto og hvordan markedet vil se ut.

carlem med logo.jpg

Pensjon er et komplekst tema, og vi mener god pedagogisk og personlig rådgivning er en mangelvare i dagens marked. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier leder i Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning, Christian Carlem.

I Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning er vi opptatt av den personlige relasjonen og møtene ansikt til ansikt. Vi mener dette er nøkkelen til kompetanseoverføring, innsikt og forståelse, som vil gi et godt grunnlag for å ta de riktige beslutningene knyttet til din pensjon, fortsetter Carlem.

Vi opplever at andre aktører i markedet i stor grad flytter informasjon og tjenester over på nettbaserte løsninger, og overlater mye av informasjonsinnhentingen til deg som privatperson. Vi tror ikke det nødvendigvis løser behovet veldig mange har knyttet til et komplekst og vanskelig tema.

Dine interesser, er våre interesser!

Kun et fåtall av oss foretar et bevisst valg om hvordan pensjonskapitalen skal spares, og folk flest ligger i dag i den standardiserte profilen arbeidsgiver har valgt.

Er dette riktig og hvilke konsekvenser kan det få for det du faktisk skal leve av som pensjonist? Hva om en personlig pensjonsrådgiver ringer og gir deg råd om din pensjon, så du er helt sikker på at dette blir ivaretatt?

Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning ivaretar dine personlige interesser knyttet til tema pensjon og sparing, sier Carlem. Vi tar utgangspunkt i din situasjon og går gjennom en strukturert arbeidsprosess hvor vi sammen legger en langsiktig plan for dine mål knyttet til pensjon og sparing. Videre følger vi opp planen gjennom din yrkesaktive karriere, og sørger for at du når de målene som er satt.

Tilgjengelighet og kompetanse

Tilgjengelighet og kompetanse, i kombinasjon med gode verktøy er sentrale drivere i vår leveranse; vi skal ligge i front når det gjelder digitale løsninger, og vi skal ivareta den personlige relasjonen og interaksjon med deg som kunde. Hos oss skal du alltid føle deg trygg på at du har en personlig og kompetent pensjonsrådgiver tilgjengelig til å svare på spørsmål, og som gir deg de beste rådene rundt din pensjonssparing

Personlig – Kompetent – Pedagogisk

Som ansatt hos våre bedriftskunder skal du være trygg på at vi jobber etter tre grunnpilarer, som skal representere det vi står for og det du som kunde skal oppleve i relasjonen med oss:

Personlig

For oss er det viktig at du som kunde føler deg godt ivaretatt. Du får derfor tildelt din egne personlige pensjonsrådgiver; som alltid er tilgjengelig og proaktiv, og som ligger i forkant og tar initiativ når det er nødvendig.

Som kunde inviteres du til årlige møter, der vi går gjennom eventuelle endringer som har påvirkning på situasjonen knyttet til din pensjon. Vi gir deg som kunde fortløpende råd ved ekstraordinære hendelser og holder deg til enhver tid orientert om det som er relevant for din pensjonssparing.

Vi vet at pensjon og sparing kan oppleves komplekst. Derfor har vi utviklet en systematisk rådgivningsprosess som er fleksibel nok til å dekke hver og ens individuelle situasjon og mål. Våre moderne digitale verktøy øker fleksibiliteten for begge parter, men erstatter selvsagt ikke vår personlige relasjon.

Kompetent

Vi skal alltid ligge i forkant, og vi tar beslutninger basert på kunnskap og erfaring. I Söderberg & Partners er kompetanse satt i system.

Vi kan pensjon, pensjonssparing, skatt, og planlegging i forhold til pensjonsalder. Denne kompetansen er fundamental for vår rådgivning og står helt sentralt i vår leveranse.

Pedagogisk

Vi ser i dag en økende trend hvor informasjon og tjenester knyttet til pensjon og sparing blir mer og mer digitalisert og selvbetjent. I Söderberg & Partners tror vi derimot at den personlige relasjonen er viktigere enn noen gang, ettersom mer ansvar flyttes over på den enkelte når det gjelder valg og investeringer som vil påvirke egen pensjon.

En pedagogisk og god dialog med personlig kompetanseoverføring må til for å kunne ta gode beslutninger i et så komplekst og vanskelig tema. Tillit til personlig rådgiver er derfor viktig, og vi mener at møter ansikt til ansikt har stor betydning i denne sammenheng. En god relasjon gir helt enkelt trygghet knyttet til de viktige valgene som skal gjøres.  

Hva er dine betraktninger rundt egen pensjonskonto som etter all sannsynlighet kommer med virkning fra 01.01?

2021 kommer egen pensjonskonto. Den gir deg som ansatt, individ og pensjonssparer muligheten til å velge andre aktører enn dagens tjenestepensjonsleverandør til å forvalte pensjonen din og ikke minst tilføre verdi gjennom god pedagogisk rådgivning.

Det i tillegg til at egen pensjonskonto utfordrer et prisregime knyttet til pensjonskapitalbevis som har vært altfor høyt og som pensjonsselskapene har tjent alt for gode penger på er utelukkende bra.

Personlig tror jeg ikke egen pensjonskonto i seg selv løser utfordringene knyttet til individets interesse og kompetanse for pensjon, sier Carlem. Der tror jeg gode pedagogiske og intuitive rådgivningskonsepter som bygger tillit, kompetanse og trygghet er helt avgjørende.

Hva er din oppfordring til våre bedriftskunders ansatte?

De fleste pensjonsleverandører har en vesentlig del av sine egne produkter og fondsløsninger i din pensjonsprofil. De gjør en begrenset vurdering om det finnes produkter eller løsninger som er bedre egnet for kundene sine. De fleste av disse aktørene velger enten alltid eller nesten alltid produkter og løsninger de selv også tilrettelegger og følgelig tjener mest på selv.

Vi oppfordrer alle til å tenke gjennom dette, bruke forbrukermakten når egen pensjonskonto kommer, og velge uavhengig forvaltning, uten interesser i egne produkter. Vår interesse er den samme som kundens, nemlig å skape mest mulig verdi over tid ved å velge de beste forvalterne i verden.

I tillegg gleder vi oss til å introdusere konseptet til høsten, og anbefaler alle ansatte hos våre bedriftskunder til å benytte seg av dette tilbudet. Book møte med en egen dedikert rådgiver i Söderberg & Partners.

Pensjon, sparing og forsikring kan være vanskelig å forstå seg på, og da er det godt å kunne snakke med noen som kan hjelpe deg uansett hvilke behov du måtte ha, fortsetter Carlem. 

Så;

Hva om din egne, personlige rådgiver fulgte deg opp ved endringer i livet. Hva om din egne personlige rådgiver, ga deg gode råd i forhold til din og din families livssituasjon. En som alltid tok kontakt ved ekstraordinære hendelser som påvirket din økonomi. Hva om din egne personlige rådgiver faktisk ivaretok alle dine interesser knyttet til pensjon, sparing og forsikring, så du var helt trygg på at du var i de beste hender og visste at dette ble tatt hånd om?

Rådgivningskonseptet til Söderberg & Partners gir deg den totalrådgivningen, den tryggheten og den personlige rådgiveren, så du kan bruke tiden din på andre ting, vel vitende om at dette er ivaretatt.

Vi gleder oss til å høre fra deg, og håper du benytter anledningen til å ta kontakt med oss for å få full oversikt over økonomien din, i tillegg til å sikre resten av familien økonomisk trygghet hvis noe uforutsett skulle skje. Sammen skaper vi den pensjonstilværelsen du drømmer om.

Velkommen til en hyggelig prat til høsten!