Egen Pensjonskonto - nå er forskriften endelig klar!

Kort oppsummert innebærer EPK at ansatte kan samle all sin innskuddsbaserte pensjonsopptjening (pensjonskapitalbevis – PKB), fra tidligere arbeidsgivere, i den aktive innskuddspensjonen hos dagens arbeidsgiver.

ungt par legger penger på sparebøsse.jpg

Dette gir bedre og enklere oversikt for den ansatte, samt at kostnadene knyttet til tidligere opptjening blir redusert. Reduserte kostnader gir høyere pensjonskapital og mer å leve av som pensjonist.

Ulike valg

Med EPK får du som ansatt mulighet til å flytte all pensjonskapital til en selvvalgt leverandør. Du kan også reservere deg mot flytting til nåværende arbeidsgivers løsning, og velge å la pensjonskapitalbevisene forbli der hvor de er i dag.

Uavklart ift kollektive pensjonsordninger

Det er fremdeles usikkert om det for bedrifter vil bli anledning til å flytte kollektive pensjonsordninger i reservasjons- og flytteperioden (se under). 

Forberedelses-perioden

1/1-1/2

Reservasjons-perioden

1/2-1/5

Flytte-
perioden

1/5-1/6 (?)

Drifts-
perioden

1/6 (?)

Ansatte vil motta nøytral informasjon fra arbeidsgivers pensjonsleverandør om «egen pensjonskonto», hva det er, hvorfor det innføres og hvilke valgmuligheter man har.

Ansatte vil motta informasjon om hvor de kan gjøre sine valg dersom man ikke ønsker å benytte seg av «stille aksept» og automatisk overføre PKBene til arbeidsgivers pensjonsordning.

Ansatte som ikke foretar seg noe vil automatisk få PKBene sine flyttet til sin EPK i arbeidsgivers pensjonsordning.

Ansatte vil få muligheten til å gå inn i portalen «norskpensjon.no»  å gjøre valg knyttet til egen pensjonskapital eller reservere seg for flytting av denne.

Pensjonsleverandørene er gitt en måned på å flytte pensjonskapitalen ihht. det valg arbeidstaker har gjort.

Forskriften gir i tillegg bransjen mulighet til å avtale at flytteperioden skal være lenger og senest gå ut 31.12.2021. Dette kan være nødvendig for å begrense de negative virkningene i finansmarkedene når flere 10-talls milliarder skal realiseres og flyttes på kort tid.

Etter at flytteperioden er over vil egen pensjonskonto gå over i en normal driftssituasjon hvor ansatte kan flytte pensjonskapital til og fra pensjonskontoen.

Nye ansatte vil ofte ha med seg tilflyttet pensjonskapital med mindre de reserverer seg for tilflytting av kapital.

Ansatte som slutter vil ta med seg all sin kapital ut av arbeidsgivers ordning.

Ansatte kan velge selvvalgt leverandør.