Informasjon til de ansatte om egen pensjonskonto (EPK) kommer nå

Alle leverandørene av innskuddspensjon sender i disse dager ut informasjon til ansatte som vil bli omfattet av EPK.

pc som mottar e-post.jpg

Innholdet i brevet er helt likt uansett hvem som leverer pensjon til din bedrift.

Hensikten er i første rekke å gi en kort og nøytral informasjon om innføringen av EPK.

Söderberg & Partners vil om kort tid sende et informasjonsskriv til de ansatte, som gir gode råd om hvordan man best kan forberede seg til EPK.

Her er infoskrivet som går ut til alle