Egen pensjonskonto (EPK) og arbeidsgivers informasjonsplikt

I 2018 vedtok Stortinget en pensjonsreform som vil gi individet større styringsrett over sin egen arbeidsgiverfinansierte pensjonssparing. Arbeidsgiver får samtidig betydelig større informasjonsansvar knyttet til pensjonsavtalen som tilbys ansatte.

webinar010420.jpg

Nødvendige endringer i «Innskuddspensjonsloven» ble satt i kraft i mai 2019. I utgangspunktet skal disse endringene settes i kraft fra 1.1.2021.

Siste høring, for endelig forskrift, hadde frist 3. august og vi venter fremdeles på de endelige detaljene i regelverket.

Det skal også tilrettelegges for en betydelig IT-integrasjon mellom alle pensjonsleverandører gjennom en nyetablert HUB. Det er vesentlig at alle kommunikasjonslinjer fungerer og er godt testet før de vedtatte endringene gjøres gjeldene. For å sikre tilfredsstillende kvalitet kan introduksjonen bli utsatt noen måneder ut i 2021.  

Egen pensjonskonto

Det opprettes en egen pensjonskonto, for alle medlemmer i norske innskuddsbaserte pensjonsavtaler, hos den pensjonsleverandøren arbeidsgiver benytter. Opptjent pensjonskapital fra dagens arbeidsgiver blir overført til den nye kontoen.

I tillegg vill all kapital knyttet til innskuddspensjon hos tidligere arbeidsgivere, også kalt pensjonskapitalbevis (PKB), automatisk bli flyttet til den nye pensjonskontoen hos nåværende forsikringsleverandør.

Ansatte vil likevel ha muligheten til å reservere seg mot den automatiske flyttingen av PKBene gjennom den nye retten til å flytte kapitalen til en annen pensjonsforvalter enn den arbeidsgiver har valgt. Denne rettigheten følger av det nye regelverket. 

Arbeidsgivers informasjonsplikt

Det nye regelverket regulerer også arbeidsgivers informasjonsplikt om pensjonsordningen som tilbys ansatte. Dette gjelder informasjon til ansatte, nyansatte før ansettelse og ansatte som skal gå av med pensjon. Det tillegges arbeidsgiver en betydelig utvidet informasjonsplikt enn hva som er tilfelle i dag.

Vi i Söderberg & Partners vil sørge for at våre kunder blir godt ivaretatt, og vi vil på en enkel og lettfattelig måte sette våre kunder i stand til å oppfylle de kravene som kommer til neste år. 

Individuell pensjonsrådgivning

Den ansatte vil også få muligheten til å flytte pensjonskapitalen til en annen leverandør enn den arbeidsgiver benytter. I den sammenheng vil det oppstå en utvidet konkurranse i markedet om ansattes pensjonsmidler, som total sett utgjør mange ti-talls milliarder.

Aktørene vil være forsikringsselskap og andre selvstendige kapitalforvaltere med et mer utvidet forvaltningskonsept, med tettere direkte investeringsoppfølging, gjennom livets ulike faser. Et slikt utvidet konsept vil kunne gi merverdier og større forståelse for egen sparing over tid.

Vi vil levere skreddersydd pensjonsrådgivning gjennom Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS for å tilfredsstille ansatte som har et slikt utvidet behov.

Hva skjer i markedet?

Pensjonsleverandørene ønsker naturlig nok å posisjonere seg for å ta sin andel av det nye markedet som oppstår gjennom det nye regelverket. Både bedrift og ansatte vil fremover oppleve økt pågang og aktivitet fra forsikringsbransjen og andre aktører.

Vår anbefaling er å ikke ta noen forhastede beslutninger, men avvente den mer nøytrale og balanserte informasjonen vi i Söderberg & Partners vil gi våre kunder utover høsten.