Er du styremedlem?

I usikre tider er det mange virksomheter som sliter med dårlig lønnsomhet og fare for konkurs. Som styremedlem kan du bli holdt personlig ansvarlig dersom styret får et krav rettet mot seg.

styreansvarsforsikring.jpg

Som styremedlem i en bedrift, er du, sammen med resten av styret, ansvarlig for økonomisk tap som styrets avgjørelser er med på å påføre tredjepart. Dette ansvaret er personlig og betyr at din private økonomi kan bli rammet. 

En styreansvarsforsikring dekker dette rettslige erstatningsansvaret. I tillegg dekker forsikringen også juridisk bistand. Det kan være nyttig når aksjeeiere mener at styret har gjort feilinvesteringer, skattemyndigheter går til sak fordi det ikke er satt av penger til arbeidsgiveravgift, eller kreditorer vil ha sitt tap dekket. Styrer i alle typer virksomheter risikerer å få slike krav rettet mot seg – både børsnoterte konsern og små familiebedrifter.

Styreansvar ved konkurs

Det er viktig å passe på at styreansvarsforsikringen ikke avsluttes umiddelbart ved en konkurs. Den bør løpe ut forsikringsperioden. I tillegg vil vi anbefale å tegne en forsikring med «utvidet oppdagelsesperiode» for å sikre dekning som fanger opp krav basert på hendelser innen konkurstidspunktet.

Ta kontakt med en rådgiver hos S&P – så får du bistand til valg av riktig produkt.

Les mer om styreansvarsforsikring her