Reiseråd fra Regjeringen - jobbreiser

Fra og med mandag 1. juni kan arbeidstakere gjennomføre nødvendige jobbreiser i hele Norden og samtidig være unntatt karanteneplikt ved retur til Norge.

reiseråd jobbreiser.jpg

Dette gjelder kun dersom du ikke har et fritidsopphold på reisemålet, og at reisen kun er arbeidsrelatert.

Er reisen nødvendig?

Utenriksdepartementet fraråder fremdeles reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, også de nordiske. Det er opp til hver enkelt arbeidstaker og/eller arbeidsgiver å vurdere om en arbeidsreise er strengt nødvendig. 

Karanteneunntak gjelder kun arbeidsplassen

Når du har vært på en jobbreise i Norden, er det svært viktig å være klar over at karanteneunntaket kun gjelder for opphold på arbeidsplassen og direkte reise til og fra hjemmet.

I fritiden må du oppholde deg i ordinær reisekarantene når du befinner deg i Norge. Dette betyr at du må være i reisekarantene på fritiden 10 dager etter at grensen til Norge krysset, også fra andre nordiske land.

Unntak for arbeidsrelatert karantene gjelder følgende land/områder: 

  • Danmark
  • Finland
  • Island
  • Sverige
  • Færøyene
  • Grønland
  • Åland