Premieutvikling

Her er tabellen som viser premieutviklingen i norsk landbasert skadeforsikring (ikke pensjon) siste 3 år.

premieutvikling.jpg

Tabellen under viser premieutviklingen i norsk landbasert skadeforsikring (ikke pensjon) siste 3 år.

Den totale premien har utviklet seg med ca 6 %. Tabellen viser også at privatmarkedet har hatt en stabil vekst på rett under 6 %, mens næring viser en vekstøkning fra 6 % til 8 %.

Dette er en konsekvens av at næringsforsikring har hatt et betydelig premiefall de forutgående 10-15 år, med redusert lønnsomhet. Spesielt gjelder dette den delen av næringsmarkedet hvor det er en profesjonell forsikringsmegler som er innkjøper av forsikring på vegne av kunden.

Utvikling i bestandspremie for norsk landbasert skadeforsikring siste 3 år

Kilde: Finans Norge

premieutvikling tabell.jpg