Nye retningslinjer for ferie- og fritidsreiser i sommer

Fra 15. juli blir det anledning til å reise til alle land i Schengen regionen, med tilfredsstillende smittesituasjon, uten karantene ved retur til Norge.

reiseråd 150520.jpg

For å unngå karantene må man i tillegg følge det enkelte lands lokale anbefalinger. Når det gjelder Danmark har danske myndigheter gitt spesielle råd for København-regionen som nordmenn må forholde seg til. Dette betyr at det ikke er lov å oppholde seg i København men lov å reise gjennom København. 

Fra 15. juli blir det anledning til å reise til alle land i Schengen regionen, med tilfredsstillende smittesituasjon, uten karantene ved retur til Norge.

For tiden er det kun Sverige og Portugal som ikke tilfredsstiller smittereglene. Under finner du kravene FHI (Folkehelseinstituttet) har satt for at karantene skal unngås samt en oversikt over de land i Europa som har 5 eller flere nye smittetilfeller pr. 100 000 innbyggere siste 2 uker.

  • Regionen må i snitt ha færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.
  • Regionen må i snitt ha færre enn 0,5 nye intensivinnleggelser per 100.000 innbyggere de siste to ukene.
  • Andelen positive prøver på coronaviruset må være under fem prosent.

NB!

Det er viktig å være oppmerksom at rådene oppdateres fortløpende og minst hver 14. dag. Man må, på kort varsel, påregne endringer i land som unntas karantene ved retur til Norge.

Vi opplever at smittesituasjonen i enkelte land kan variere mye og at det kan bli en oppblomstring når grensene i Europa åpnes igjen. Her gjelder det å følge godt med dersom man tar sikte på å oppholde seg utenfor Norge i ferien.

Reiseforsikringen

Når det gjelder reiseforsikring vil disse gjelde for reiser til områder, som ikke lenger har reiseråd fra myndighetene. Forsikringen vil likevel ikke gjelde dersom det er/var reiseråd på bestillingstidspunktet og avreisetidspunktet.

Det er viktig å være klar over at endringer i reiserådene kan endres på kort varsel og at dette kan få følger for forsikringsdekningen. Avbestilling av reiser til andre områder enn de nevnt over er kun gyldig dersom reisen er bestilt før 12. mars 2020. Enkelte forsikringsselskap dekker nå hendelser, hvor som helst i verden, som ikke kan knyttes til covid-19 mens andre ikke gir slik dekning.

Vær også oppmerksom på at det kan være begrenset tilbud på medisinske tjenester ved reiser utenfor Norge og at dette kan utgjøre en risiko dersom man blir syk på reise.

Ta kontakt med din kontaktperson i Söderberg & Partners for ytterligere informasjon.

Nyttige linker for informasjon

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/?expand=factbox2721060