Er du satt i karantene?

Dersom lokale myndigheter setter deg i karantene eller gir deg utreiseforbud, selv om du er frisk, dekker en del forsikringsselskaper ekstrautgiftene som ikke flyselskapet eller andre dekker.

karantene.jpg

Dersom du er syk, dekker reiseforsikringen behandling, sykehusopphold osv. som vanlig.

Dersom lokale myndigheter setter deg i karantene eller gir deg utreiseforbud, selv om du er frisk, dekker en del forsikringsselskaper ekstrautgiftene som ikke flyselskapet eller andre dekker. Sjekk med selskapet ditt.

Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke av reiseforsikringen, men du kan ha rett på sykemelding og sykelønn.

Les mer på Nav.no.