Fremskyndet hjemreise

Regjeringen har anbefalt alle nordmenn ute, uten fast bopel der de oppholder seg, å returnere til Norge.

fremskyndet hjemreise.jpg

Regjeringen har anbefalt alle nordmenn ute, uten fast bopel der de oppholder seg, å returnere til Norge. Forsikringsselskapene dekker fremskyndet hjemreise når utreise er foretatt før reiserådet ble gitt. For enkelt land er denne datoen før 14.3 (Kina, Iran, Sør-Korea, Italia, Tirol m.fl. mens for verden forøvrig dekkes fremskyndet hjemreise dersom opprinnelig retur er 14. april eller tidligere. Hva som vil skje for returreiser etter 14. april avhenger av hva regjeringen bestemmer når denne datoen nærmer seg. Følg med på ditt forsikringsselskaps hjemmeside. Noen linker finner du under.

Studenter ute 

En rekke av forsikringsselskapene har egne studentdekninger. For fremskyndet hjemreise for studenter må informasjon om forsikringsdekning hentes fra forsikringsselskapets hjemmeside eller ved å ta direkte kontakt pr. mail/telefon.

Det foretas løpende endringer i reiserådene og det er nødvendig å følge med oppdateringer.