Eksplosjon i utbetalinger fra reiseforsikring

Reiseforsikringsselskapene rammes kraftig av koronakrisen og de reiseråd Regjeringen har gitt det norske folk.

utbetaling reiseforsikring.jpg

Rapporten fra Finans Norge for 1. kvartal 2020 viser en dobling i antall skader og erstatninger knyttet til reise. De aller fleste gjelder avbestilling.

Antall skader som er rapportert er ca. 162 000 og erstatningene utgjør ca. 1.3 milliarder kroner. Det aller meste er påløpt i mars, etter at corona utbruddet spredte seg og det bli gitt Reiseråd fra myndighetene som forpliktet forsikringsselskapene til å erstatte avbestillinger.  

Det forventes at tallene for 2. kvartal blir langt høyere da det i hele kvartalet vil være dekningsmessige reiseråd fra Regjeringen for reiser bestilt før 12. mars 2020.