Garantiforsikring gjort enkelt

Söderberg & Partners er en uavhengig megler og fremforhandler garantiforsikringer tilpasset bedriftens behov. Vår risikoanalyse avdekker behov og risiko basert på nøytrale synspunkt.

emty pocket.jpg

Garantiforsikring er et reelt alternativ til tradisjonelle bankgarantier. Til forskjell fra bankgarantier knytter garantiforsikring ikke opp eiendeler som sikkerhet i balansen. Dette gjør garantiforsikringer til et nyttig og fleksibelt verktøy.

Krav til sikkerhet, og i dette krav til garanti, gir kunden beskyttelse i en kontrakt mot mislighold av denne.

En forsikringsgaranti er en type tre-parts-kontrakt hvor en uavhengig tredjepart (forsikringsselskapet) ivaretar risikoen til mottaker av garantien dersom kunden ikke ivaretar sine kontraktsforpliktelser.

Kunden betaler premien for garantien, men er ikke mottaker av denne. 

Hvorfor garantiforsikring?

  • Fleksibilitet
  • Frigjør selskapets eiendeler (det er ikke krav til sikkerhet)
  • Forbedrer selskapets likviditet
  • Fjerner / reduserer vektbegrensninger
  • Er like sikker som en bankgaranti (og er godkjent som et substitutt til dette)

Spørsmål om garantiforsikring?

Söderberg & Partners er en uavhengig megler, og fremforhandler garantiforsikringer tilpasset bedriftens behov. Vår risikoanalyse avdekker behov og risiko basert på nøytrale synspunkt.

Garantibehovet vil bli vurdert opp mot selskapets soliditet, herunder egenkapital, omsetning og resultater. Dessverre er det slik at ikke alle selskap vil kunne få, eller kvalifiserer til å kunne benytte seg av garantiforsikringer. 

Vi har høy kompetanse på området - og fremforhandler best mulig pris og vilkår tilpasset din bedrift og hverdag. Vi kaller det garantiforsikring gjort enkelt.

Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Thomas Grenhov
Thomas.grenhov@soderbergpartners.no
Telefon 415 13 102